Szanowni Państwo,

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne,  informujemy o zmianie formy obsługi interesanta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczyod dnia 9.11.2020 r.

 

Obsługa interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy,  będzie odbywać się:

·      telefonicznie pod nr tel/fax: +48 52 58 35 413

·       za pośrednictwem poczty elektronicznej: pcpr@powiat.bydgoski.pl

·      drogą usług elektronicznych ePUAP pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PCPRBydgoszcz,

·      poprzez system SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem https://sow.pfron.org.pl/;

 

Korzystanie z systemów internetowych możliwe jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

Informujemy jednocześnie, iż założenie Konta na ePUAP jest bardzo proste – należy wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Zaufany profil to darmowe narzędzie umożliwiające m.in. składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z domu.

 

Tymczasowy profil zaufany – wejdź tutaj

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy

adres:                                    ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz

lokalizacja:                           Budynek C IV piętro

strona www:                       https://pcprpowiatbydgoski.bip.net.pl/

 

e-mail :                                  pcpr@powiat.bydgoski.pl

ePUAP:                                  /PCPRBydgoszcz/SkrytkaESP/

NIP:                                        554-28-56-912

REGON:                                 340658727

Obszar działalności:           Powiat bydgoski tj. gminy:

                                               Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo

            Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski

 

Godziny pracy:                    Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 16:00

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:00

 

 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Arleta Miłuch  tel. (052) 58 35 413

Telefony kontaktowe:

 

Dział finansowo-organizacyjny

 

 

stanowisko ds. administracyjnych

 

pokój 413

tel./fax (52) 58 35 413

- kancelaria

- sprawy organizacyjne

 

Edyta Szepanska

kierownik działu finansowo-organizacyjnego

główna księgowa

 

pokój 414

tel. (52)58 35 414

- gospodarka finansowa

jednostki

 

stanowisko ds. administracyjnych

 

- obsługa kadrowa jednostki

- sprawy administracyjne

 

stanowiska ds. finansowo-księgowych

 

pokój 415

tel. (52)58 35 415

 

- noty obciążeniowe i uznaniowe dla gmin i powiatów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej

- egzekucja należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

i odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

 

 

Dział pieczy zastępczej i pomocy społecznej

 

 

Dorota Jaskuła

kierownik działu

pieczy zastępczej i pomocy społecznej

pokój 418

tel. (52)58 35 418

 

- placówki opiekuńczo - wychowawcze

- usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych

- szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

 i prowadzących rodzinny dom dziecka

- pomoc repatriantom i cudzoziemcom

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

stanowiska ds. rodzinnej pieczy zastępczej

pokój 419

tel. (52)58 35 419

 

 - rodziny zastępcze spokrewnione

i niezawodowe zamieszkujące na terenie gmin: Solec Kujawski i Dąbrowa Chełmińska; Sicienko, Białe Błota,

 

 

 

 

stanowiska ds. rodzinnej pieczy zastępczej

 

 

 

pokój 420

tel. (52)58 35 420

 

- rodziny zastępcze spokrewnione

 i niezawodowe zamieszkujące na terenie gmin: Osielsko, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz

- rodziny zastępcze zawodowe

i rodzinne domy dziecka

 

 

stanowiska ds. rodzinnej pieczy zastępczej

pokój 416

tel. (52)58 35 416

 

rodziny zastępcze spokrewnione

i niezawodowe zamieszkujące na terenie gminy Koronowo;

 

 

stanowiska ds. świadczeń i opłat

pokój 417

tel. (52)58 35 417

 

- świadczenia dla rodzin zastępczych

i prowadzących rodzinne domy dziecka

- opłaty rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

- usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

- usamodzielnienia wychowanków opuszczających instytucje o których mowa w pomocy społecznej (np. MOW, ZK, ZP)

- domy pomocy społecznej

 

 

psycholog

pedagog

pokój 407

tel. (52)58 35 407

 

- centrum wspierania rodziny

- poradnictwo specjalistyczne

 

 

 

 

Dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

Emilia Michałek

kierownik działu                                    rehabilitacji osób niepełnosprawnych

koordynator ds. dostępności

 

pokój 436

tel. (52) 58 35 436

 

 

- program "Aktywny samorząd"

- program "Wyrównywanie różnic między regionami"

- działalność WTZ 

- program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

- powiatowy zespół ds. orzekania

 o niepełnosprawności

 

stanowiska ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

pokój 431

tel. (52) 58 35 431

 

- likwidacja barier architektonicznych

- likwidacja barier technicznych

- likwidacja barier w komunikowaniu się

- dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

-  dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

- program "Aktywny samorząd"

- działalność WTZ